DISC Workshop & kurser

Hvordan når I jeres mål om optimalt samarbejde?

Workshop
Kan du genkende, at kollegaer eller medarbejdere indimellem misforstår dig eller dit budskab?
Hvorfor kommer du ikke effektivt igennem med dit mål?
Er der mennesker, du bevidst undgår, fordi de kommunikerer på en ”irriterende måde”?

En DISC workshop hjælper en ledelsesgruppe, teams eller en hel virksomhed med at forbedre deres kommunikation, samarbejde og øger effektiviteten. DISC-analysen er et værktøj, som beskriver menneskers adfærd – særligt når de kommunikerer og agerer med andre.

Som team vil I blive bevidste om, hvad der i dag forhindrer jer i at opnå det optimale samarbejde. I vil få en bedre forståelse og anerkendelse af hinandens styrker og kommunikationsformer – og dermed vil virksomhedens mål og strategier opnås succesfyldt.

Efter workshoppen vil deltagerne være i stand til, at:

  • Forstå deres personlige adfærd og vide hvordan den påvirker måden de relaterer, kommunikerer med og motiverer andre.
  • Anerkende og forstå andres personlige adfærd.
  • Tilpasse deres adfærd for at forbedre deres relation til andre – også til dem, som de tidligere syntes var ”irriterende”.
  • Værdsætte andres personlighed – og se det som en styrke i teamet, og ikke som en årsag til konflikt.

En workshop kan tilpasses ledelsesgruppen, to kollegaer, en afdeling eller hele virksomheden. Det er op til jer.

Troværdig kommunikation, Coachende sparring, Faglig og professionel sparring
K O M M U N I K A T I O N

Vikima Seed anvender Nymann HR som ekstern konsulent i forbindelse med såvel rekruttering af nye medarbejdere som optimering af samarbejder i og på tværs af afdelinger.

Birgitte Nymann arbejder meget professionelt og er en dygtig kommunikator. Birgitte er engageret og skaber med sin empatiske tilgang hurtigt tillid hos alle. Hun bidrager til en positiv stemning og formår at finde konstruktive løsninger på mange af de udfordringer, der uundgåeligt dukker op i de fleste organisationer.

Gitte Nordstrøm Hansen, HR Partner, Vikima Seed A/S